Hersleth Entreprenør velger Skomaskiner

Hersleth Entreprenør

Hersleth Entreprenør har fra oktober 2019 benyttet 5 maskiner på Ramme Gård mellom rene og urene soner.

Dette er hva de mener om effekten etter å ha byttet ut manuelle overtrekk med våre maskiner og refill:

– Skomaskinene gjør det lettere å håndheve kriteriene for røde soner på byggeplassen
– Maskinene brukes i røde soner (ferdige områder), dette for å minske behovet for vask
– Effekten av å bruke maskinene er at vi sparer tid, minimerer renhold og at det er enklere for brukerne.
– Vil anbefale andre å bruke maskinene av grunnene ovenfor!

Eirik Nowak Mærli
Produksjonsleder, Hersleth Entreprenør

Skomaskiner AS takker for tilliten og gode tilbakemeldinger!