Skomaskiner hos Franzefoss Bondkall

Denne maskinen har stått hos Franzefoss Bondkall siden høsten 2017.

Denne maskinen har stått hos Franzefoss Bondkall siden høsten 2017. Maskinen er like stødig etter 5 år og mange tusen passeringer med grus, betong og vernesko.

Legg merke til hvor rent det er fra maskin og inn på møte / pauserom!

Ingen tvil om at denne er renholder og innemiljø sin beste venn når refillene kastes der de skal?