Kalnes sykehus velger Skomaskiner

Skomaskiner leverer til Kalnes sykehus

Høsten er her og flere har valgt Skomaskiner i september.

Blant mange av våre nye kunder har vi fått muligheten til å levere ved det ny adm bygget til Kalnes Sykehus. Skomaskiner AS har i løpet av september levert til nærmere 30 nye kunder innen helse, bygg og anlegg.

Vi takker for tilliten å ser frem imot å hjelpe alle med et effektivt og renere innemiljø i fremtiden.